بریم سفر

گردشگری مثبت

سفر نه شعره، نه قصه. سفر یعنی حضور در دل واقعیت. گردشگری مثبت با هدف تسهیل و تشویق سفرهای مثبت و متفاوت در خدمت شماست تا خاطرات فراموش نشدنی را در مدت کوتاهی در کنار هم رقم بزنیم.

  • مجری تخصصی تورهای طبیعت گردی

  • محیطی امن، خودمانی و حرفه ای

  • سفرهای ارزان و متنوع

  • تیم با تجربه و فعال

  • سفرهای گروهی خارجی

  • تورهای خانوادگی

  • تورهای ورزشی

بیا بریم

تورهای ویژه

بیا بریم

تورهای انفرادی